Sähköistysala hakee kasvua yhteisellä palvelumallilla

Julkaistu 7.12.2015 | Kari Heikkilä

Kotien sähköistyksen tasossa on paljon parannettavaa, mutta sähkömies kutsutaan yleensä paikalle tekemään vain yksittäinen korjaus tai asennus. Asunnon sähköistyksen kokonaisvaltainen läpikäynti ja parannusten ideointi ammattilaisen toimesta on harvinaista.

Löydä sähkömies logo– Samaan aikaan kun rakennuskantamme vanhenee, kasvavat asumiseen liittyvät sähköistyksen, tietoliikenteen ja taloautomaation tarpeet vauhdilla. Kun tähän lisätään teknologian kehitys ja sen tuomat täysin uudet mahdollisuudet, on käsillä mittava liiketoimintamahdollisuus koko toimitusketjulle, kuvailee Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) toimitusjohtaja Tarja Hailikari.

Sähköistysalan järjestöt tarttuivat haasteeseen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n johdolla viisi vuotta sitten. Tuolloin Sähkötreffit-ilmeellä käynnistynyt markkinointikampanja on kehittynyt tämän päivän Löydä sähkömies –palvelumalliksi, johon sisältyvät laaja monikanavainen viestintäkonsepti sekä sähköurakoitsijoiden myyntikoulutus ja markkinointituki.

Palvelumallin tavoitteena on kohottaa suomalaisten kotien sähköturvallisuutta, energiatehokkuutta ja asumismukavuutta sekä luoda tätä kautta uusia liiketoimintamahdollisuuksia kaikille sähköistysalan toimijoille.

– Luotettavan ammattilaisen löytäminen koetaan saadun palautteen mukaan työlääksi. Juuri tähän tarpeeseen Löydä sähkömies –palvelu vastaa: Se tarjoaa puolueettoman kanavan yhteyden saamiseksi pätevyydet ja toimiluvan omaavaan sähköurakoitsijaan, Tarja Hailikari sanoo.

– Kun asiakaskohtaamisen osaava sähkömies tulee paikalle, alkaa syntyä kauppaa. Valtaosa sähkötarvikkeista on ainoastaan ammattilaisten saatavilla sähkötukkuliikkeiden kautta, eikä kuluttaja ole niistä koskaan kuullutkaan. Siksi palvelumalliin kuuluu kuluttajien herättelyn lisäksi urakoitsijoiden myyntikoulutus.

Käy katsomassa!

Löydä sähkömies-palvelun tuottavat Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus STEK ry, Sähköteknisen Kaupan Liitto ry ja Sähkösuunnittelijat NSS ry. Mukana palvelun kehittämisessä ovat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Energiateollisuus ry.

Kari Heikkilä
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus