Teknisen Kaupan markkinakatsaus 3Q 2016: Hiljainen heinäkuu vaimensi myyntiä vain vähän

Julkaistu 9.11.2016 |

Teknisen Kaupan jäsenyritysten myynti jatkoi kasvu-uralla vuoden kolmannellakin neljänneksellä. Myynti kohosi nyt reilut kolme prosenttia edellisvuoden tasosta. Jakson kuukausista heinäkuu oli varsin hiljainen, minkä vuoksi myynnin kehitys jäi selvästi toista kvartaalia hitaammaksi.

Kasvu jatkui kaikilla toimialoilla. Heinä-syyskuussa nopeiten, lähes kuusi prosenttia, kehittyi kuluttajatuotteiden myynti. Rakentamiseen liittyvissä tuotteissa ja palveluissa päästiin lähes viiden prosentin nousuun, mikä oli kuitenkin selvästi vähemmän kuin alkuvuonna. Raaka-aineissa kasvua veti teräksen ja metallien myynti. Teollisuuden tuotteissa ja palveluissa investointitavarakauppa jatkui nousussa, tosin hieman toista neljännestä hitaampana. Tuotantotarvikkeissa ja komponenteissa kysyntä piristyi alkusyksystä selvästi, mikä käänsi kuluneen vuoden myynnin aavistuksen verran plusmerkkiseksi.

– Vaikka vuoden kolmannen neljänneksen luvut ovatkin mukavasti plussan puolella, rakentamisen paras noste tekniselle kaupalle näyttää tasaantuneen. Teräskauppaa kannattelee hintojen nousu ja kemikaalikauppaa rokottaa öljystä johtuva hintojen lasku. Teollisuuden imu on edelleen harvojen isojen hankkeiden varassa. Kuitenkin teollisuuden luottamuksen selkeä parantuminen syyskuussa indikoisi paranevaa loppuvuotta. Tätä luottamusta olisi tärkeää vahvistaa muun muassa yritysverotuksen muuttamisella investointeihin kannustavaan suuntaan, Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto sanoo.

SUHDANNEBAROMETRI: Odotukset tasaantuneet

Jäsenyritysten odotukset ovat tasaantumisesta huolimatta edelleen varsin vahvat. Kesän jälkeen seuraavaa kolmea kuukautta koskevat odotukset ovat eläneet poikkeuksellisen voimakkaasti. Lokakuussa odotukset jälleen notkahtivat syyskuun nopean nousun jälkeen. Kasvuun uskoi nyt 48 prosenttia yrityksistä syyskuun 63 prosentin sijaan. Laskua odottavien määrä pysyi edelleen pienenä.

Seuraavan 12 kuukauden aikana myynnin arvioi kasvavan 66 prosenttia yrityksistä.
Odotukset henkilöstömäärästä ovat niin ikään heilahdelleet viime kuukausina. Lokakuussa henkilöstömäärän kasvuun uskoi 30 prosenttia yrityksistä (syyskuussa 18 prosenttia), ja laskua ennakoitiin nyt selvästi syyskuuta harvemmin. Maltillistuneiden odotusten vuoksi kasvun jäänee loppuvuonna alkuvuotta hitaammaksi.

Lisätietoja:

Markku Uitto
toimitusjohtaja
Teknisen Kaupan Liitto
markku.uitto@tekninen.fi
puh. 0400 407 870

3qmyyntitoimialoittain

3qsuhdannebaro

3qmyyntijaodotukset

Save

Save

Save

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus