Tuotetiedoilla tehoa tekemiseen koko toimialalla

Julkaistu 14.11.2018 |

Digitalisaatio luo tuotteista yhä älykkäämpiä kasvattaen niiden teknisten ominaisuuksien määrää. Lisäksi se muodostaa toimitusketjuista yritysten väliset rajat ylittäviä verkostoja. Tämän kehityksen olemme jo saaneet nähdä sähköteknisessä kaupassa.   

Kiinteistö- ja rakentamisen alalla tämä tarkoittaa, että sähköisessä muodossa olevien tuotetietojen merkitys kaupankäynnissä, tuotevalinnoissa, suunnittelussa, tietomallintamisessa, rakentamisessa ja ylläpidossa kasvaa.  

Ideaalitilanteessa valmistajan tai maahantuojan pitäisi kirjata vain kerran oikeat ja kattavat tiedot tuotteestaan sovitussa standardimuodossa yhteiseen tietojärjestelmään. Syntynyt tietokanta olisi kaikkien käytössä ja sama tuotetieto jaettaisiin kaikille arvoketjun toimijoille. 

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) otti runsas kymmenen vuotta sitten tehtäväkseen korvata kirjallisen tuoteluettelonsa verkossa olevalla tuotetietopalvelulla, joka tukisi koko toimialan kehitystä. Tänä päivänä tuo Sähkönumerot.fi on kaikille avoin ja maksuton tietolähde, johon liittyvät tietopalvelut ja järjestelmärajapinnat edustavat digitalisaation kärkeä.  

Yhteensä 500 000 tuotteen tietokantaa hyödyntää koko toimitusketju ohjelmistoineen ja verkkokauppoineen. Yksin verkkopalvelussa on 17 000 tuotekorttilatausta päivässä ja verkkosivuja katsellaan 5 miljoonaa kertaa vuodessa. Edellä kuvattu ideaalitilanne on sähköteknisellä alalla siis käytännössä saavutettu. 

– Kehitystyö on vaatinut  pitkäjänteisyyttä sekä laajaa yhteistyötä valmistajien kanssa. Toimintaympäristön digitalisoituessa kehitystä on seurattava herkeämättä ja kehitysprojekteja on aina meneillään, STK:n toimitusjohtaja Tarja Hailikari kuvailee. 

Kiinteistö- ja rakentamisen alalla (KIRA) on viime vuosina herätty samaan tarpeeseen ja kehityshankkeita on syntynyt eri suunnille. Mittakaava on sähköteknistä alaa suurempi ja toimijoiden kirjo laajempi. Kun edistystä saavutetaan, myös hyödyt ovat huomattavan suuret.  

– Uskon, että edessä on hakeutuminen läheisempään yhteistyöhön yhteisten toimintatapojen määrittelemiseksi ja tuotetietostandardien hyödyntämiseksi koko KIRA-alalla. Tietojärjestelmätyö kannattaa saattaa loppuun vasta silloin, kun harmonisointi on viety riittävälle tasolle, Hailikari sanoo. 

– Haaste on mittava, mutta aiemmin saatua kokemusta hyödyntämällä tuloksia voidaan saavuttaa nopeammin. 

Tervetuloa kuulemaan lisää tuotetietologistiikan tarjoamista mahdollisuuksista kokonaiselle toimialalle. Ilmoittaudu mukaan Sähkönumerot.fi-tuotetietopäivään 27.11.2018 

 

Sähköteknisen Kaupan Liitto on Teknisen Kaupan Liiton jäsenyhdistys.

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus