Teknisen Kaupan Liitto rahoittaa teknisen myynnin opintokokonaisuutta

Julkaistu 13.11.2019 |

Teknisen Kaupan Liitto rahoittaa 100-vuotisjuhlarahastonsa voimin Metropolian insinööriopiskelijoille tarkoitettua opintokokonaisuutta, jossa keskitytään tekniseen ratkaisumyyntiin. Apurahan määrä on 30 000 euroa.

Opintokokonaisuuden laajuus on 15 opintopistettä ja sen tavoitteena on lisätä teknisen myynnin osaamista, luoda tekniikan alan opiskelijoille positiivisia mielikuva alasta sekä vahvistaa alan tulevien ammattilaisten osaamista. Opintokokonaisuus on käytännönläheinen ja tarkoitettu insinöörialojen opiskelijoille valinnaisiksi opinnoiksi. 

– Liiton jäsenyritykset ovat pitkään puhuneet siitä, että heillä on krooninen pula kaupallisesti ajattelevista insinööreistä. Olemme myös olleet huolissamme teknisen myynnin arvostuksesta Suomessa. Halusimmekin ryhtyä puheista tekoihin ja päädyimme yhteistyöhön Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Tavoitteenamme on käytännönläheisesti ja teknisen kaupan yritysten tukeen nojautuen antaa insinööriopiskelijoille osaamista ja valmiuksia haastaviinkin ratkaisumyynnin tapauksiin, sanoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto. 

Teknisen Kaupan Liitto on ollut tiiviisti mukana suunnittelemassa sivuaineen sisältöjä. Opintokokonaisuuden avulla halutaan tiivistää teknisen kaupan ja Metropolian insinöörikoulutuksen välistä yhteistyötä niin, että opintosisällöt vastaavat paremmin alan tarpeita. Teknisen kaupan yrityksillä on mahdollisuus toimia asiantuntijoina opintojaksoilla ja tuoda tietoa suoraan kentältä. Opiskelijat puolestaan saavat suoria yrityskontakteja ja alan tarpeita vastaavaa osaamista. 

Teknisen Kaupan Liitossa osaamisen kehittämisestä vastaava asiantuntija Hannu Kyyhkynen on tyytyväinen oppilaitosyhteistyön tuoreimpaan muotoon. 

– Jäsenyrityksemme pyrkivät uudistumaan jatkuvasti ja ovat tehneet muun muassa pitkäaikaista työharjoittelu- ja opinnäyteyhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa. Teknisen myynnin opintokokonaisuus tarjoaa tulevaisuuden insinööreille mahdollisuuden yhdistää teknistä ja kaupallista osaamista paketiksi, joista teknisessä kaupassa on huutava pula, Kyyhkynen sanoo.  

Sivuaine rakentuu kolmesta osiosta: teknisen myynnin perusteet (5 op), teknisen myynnin syventävät opinnot (5 op) ja työelämäprojekti (5 op). Yhteensä se vastaa opiskelijan osalta hieman yli 400 tunnin työtä. Kokonaisuuden suunnittelusta ovat vastanneet johtaja Tuire Ranta-Meyer, osaamisaluepäällikkö Pekka Hautala ja tuotantotalouden tutkintovastaava Juha Haimala Metropoliasta. 

  

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Markku Uitto

0400 407 870

markku.uitto(at)tekninen.fi 

  

Johtava asiantuntija Hannu Kyyhkynen

050 599 4942

hannu.kyyhkynen(at)tekninen.fi 

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus