Aurinkoenergia osana älykästä ja hiilineutraalia energiajärjestelmää

Julkaistu 25.5.2021 |

Liikenteen ja maailman sähköistyessä, tarvitaan energiantuotantoon kestäviä ratkaisuja. Näistä aurinkoenergia on yksi. Teknisen kaupan yrityksillä on suuri rooli hiilineutraalin energiantuotannon ratkaisuiden toimittamisessa.

Kaupan alan toimijat, kuten Kesko, SOK ja Lidl, ovat nostaneet ilmastotavoitteensa uudelle tasolle ja rima on kansainvälisestikin ottaen korkealla. Suurimmat päästöt syntyvät yleensä kiinteistöjen kuluttamasta sähköstä ja lämmöstä, joten niihin panostetaan. Esimerkkinä tästä Lidlin hiilineutraali jakelukeskus Järvenpäässä, joka toimii täysin uusiutuvalla energialla.

– Lidl pystyy tuottamaan merkittävän osan kylmävarastojensa tarvitsemasta jäähdytyksestä rakennuksen katolla olevalla 1600 paneelin aurinkovoimalla. Lisäksi jäähdytyksen sivutuotteena syntyvä lauhdelämpö voidaan hyödyntää rakennuksen energiatarpeisiin ja syöttää myös eteenpäin järvenpääläisten asukkaiden käyttöön. Älykkään tekniikan ansiosta jakelukeskuksen energiankäytön hiilidioksidipäästöt on myös minimoitu, kertoo Schneider Electric Finland Oy:n strategia- ja kehitysjohtaja Mika Murtoniemi.

Älykkäät energiajärjestelmät perustuvat dataan, joka optimoi kokonaisuutena jakelukeskuksen energiankäyttöä, kylmäntuotantoa, lämpö- ja sähkövarastoja, kaksisuuntaista kaukolämpöä ja aurinkovoimalaa, sää- ja kulutusennusteiden sekä energiamarkkinatietojen mukaisesti.

–  Riippuen tilanteesta on mahdollista, että esimerkiksi öisin kannattaa käyttää halpaa, ostettua sähköä ja kalliin sähkön ajankohtana ottaa energia akuista tai kirkkaana päivänä suoraan aurinkopaneeleista. Järjestelmä mittaa dataa jatkuvasti, jotta se osaa tehdä energiankulutuksessa oikeita ja ilmastoystävällisiä päätöksiä, Murtoniemi kuvailee.

Lidlin, Keskon ja SOK:n kaltaiset isot toimijat valitsevat yhä useammin hiilineutraalin ja älykkään tavan tuottaa sähköä käyttöönsä.

– Monissa yrityksissä toteutetaan omia kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita ja etsitään kestäviä ratkaisuja energiantuotantoon. Lisäksi nyt jo ymmärretään liiketoimintamahdollisuudet, jotka älykkäissä energiaratkaisuissa ja kokonaisenergian säästöissä piilevät. Vihreä energia on järkevää investointia, jonka avulla yritys voi säästää energian hinnassa jopa satoja tuhansia euroja.

Maailman pelastamiseen tarvitaan sähköä

– Yksi puhtaan sähköntuotannon muodoista on aurinkosähkö, joka on yleistymässä myös Suomessa. SLO:n emokonserni Sonepar toimittaa aurinkosähköön tarvittavia paneeleita ja akkukennostoja eniten Saksaan. Suomen ilmasto on haasteellisempi, mutta täälläkin myynti on kasvanut, kertoo SLO:n toimitusjohtaja Mika Höijer.

Moni kuvittelee, että Suomen ilmasto ei sovi aurinkopaneeleille, ja että niiden asentaminen on kallista ja vaivalloista. Harhaluulot eivät pidä enää paikkaansa, ja moneen uuteen kotiin ja vapaa-ajan asuntoon asennetaan yhä useammin aurinkopaneelit. Hintakin miellyttää nykyisin rakentajaa ja remontoijaa.

Jotta vihreä energia ja kestävän kehityksen periaatteet toteutuisivat koko toimitusketjussa, teknisen kaupan yritykset seuraavat toimittajiaan ja kiinnittävät huomiota kuljetusten järkeistämiseen, ympäristöystävällisten pakkausmateriaalien käyttöön sekä kierrätykseen.

– Keskeisessä asemassa vihreässä yritysvastuussa ovat myös ihmiset. Työn tekeminen fiksusti, turvallisesti ja virheittä parantaa työn mielekkyyttä, vähentää hävikkiä ja säästää ympäristöä. Toimittajien ja asiakkaiden rajapinnassa toimitaan kautta linjan vastuullisesti ja eettisesti, Höijer sanoo.

– Schneider Electric valittiin viime vuonna maailman vastuullisimmaksi yritykseksi yli 8000 kansainvälisen yrityksen joukosta. Tämä titteli ei tullut ilmaiseksi – olemme tehneet vuosia systemaattista vastuullisuustyötä. Corporate Knights tarkastelee valintakriteereissään esimerkiksi sitä, kuinka paljon uusiutuvaa energiaa tuotamme, paljonko syntyy jätettä ja onko toiminta tehokasta ja turvallista, Murtoniemi sanoo.

– Ytimenä toiminnassamme on kuitenkin se, että me tarjoamme teknologiaa, jonka avulla yritykset voivat edistää vastuullisuuttaan. Olemme siinä uniikki peluri maailmanlaajuisesti.

Energiatuotantojärjestelmät integroituvat toisiinsa

Suomen valtion elpymis- ja palautumissuunnitelmissa on kehitteillä aihioita, jotka tukevat vihreän siirtymän ratkaisuja. Suomi on varannut vihreän siirtymän toteuttamiseen 820 miljoonaa euroa tukirahaa. Se tukee energiajärjestelmän murrosta eli puhtaan energian tuotantoa, varastointia, energiajärjestelmien kriisikestävyyden turvaamista ja energiajärjestelmien integroimista.

– Vihreän siirtymän investointihankkeet keskittyvät uusiin energiateknologioihin, kuten esimerkiksi merituulen hyödyntämiseen sekä suuren kokoluokan aurinkovoimaan, joka tosin on vielä alkutekijöissään. Lisäksi suunnitelmissa mainitaan biokaasu, maalämpö sekä lämmön talteenotto. Ytimenä on se, että energiatuotantojärjestelmät tavalla tai toisella integroituvat toisiinsa ja niitä pystytään kulloinkin optimaalisesti käyttämään, Murtoniemi korostaa.

Teknisen kaupan toimiala tarvitsee uusia osaajia 

Tekninen kauppa toimittaa laajasti ratkaisuja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Uusimpaan teknologiaan perustuvat innovaatiot ja niitä hyödyntävät investoinnit luovat kestävää kehitystä ja hyvinvointia.

Vihreän siirtymän yleistyessä teknisen kaupan toimialalle tarvitaan lisää osaajia. Puhtaan energian ja älykkäiden energianhallintaratkaisujen asentajien, insinöörien sekä myyjien koulutukseen pitäisi panostaa nykyistä enemmän.

– Tällä hetkellä osaajia on liian vähän koko ketjussa asentajista myyjiin. Tarvitaan työvoimaa, joka ymmärtää, millä kulmalla kauppaa käydään ja miten tämä toimiala vaikuttaa yleisesti ympäristön hyvinvointiin sekä maailman tilaan, Höijer sanoo.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus