Vastuullisuus Teknisessä Kaupassa

Julkaistu 5.2.2021 |

Vastuullisuus sanana ja megatrendinä on samaa sarjaa digitalisaation kanssa – molemmat ovat niin laajoja sateenvarjoja, että niiden alle saa sisällytettyä melkein mitä vain. Siksi vastuullisuudesta puhuttaessa onkin tärkeää avata käsitettä tarkemmin. Olemme Teknisen Kaupan Liitossa jäsentäneet asian taloudelliseen, ympäristö- ja sosiaaliseen vastuullisuuteen. Vastuulliset yritykset toimivat mahdollisimman kestävällä tavalla ja huomioivat sidosryhmien edut ja odotukset tähdäten samalla kannattavaan liiketoimintaan. Ne pyrkivät myös olemaan hyviä työnantajia. Vastuullinen yritys toteuttaa omissa toimissaan kestävän kehityksen periaatteita ja samalla ylittää lainsäädännön vaatimukset.

Teknisen Kaupan Liiton jäsenyritysten keskuudessa vastuullisuus on ollut keskeinen teema pitkään. Liiton jäsenkriteereissäkin edellytetään, että jäsenyritys on vastuullinen toimija, noudattaa alansa hyvää kauppatapaa ja vastaa sitoumuksistaan. Viime vuosina paine etenkin ympäristövastuiden korostamiseksi on ollut nousussa. Ja keihäänkärjeksi on noussut ilmaston lämpenemisen hidastaminen.

Olimme mukana tekemässä kaupan alan vähähiilisyystiekarttaa, jonka tavoitteena on, että suomalainen kauppa on saavuttanut hiilineutraaliuden vuonna 2035, ja vuonna 2050 ala on lähes nollapäästöinen. Teknisellä kaupalla on huomattavasti kokoaan suurempi hiilikädenjälki, kun se vauhdittaa, mahdollistaa ja toteuttaa asiakkaidensa uudistumista ja päästövähennysten aikaansaamista muun muassa teollisuudessa ja rakentamisessa. Yksi iso osa vastuullisuutta on kiertotalous eli esimerkiksi koneiden ja laitteiden vuokraaminen ostamisen sijaan sekä kustannustehokas ja ympäristöä säästävä käyttö.

Samaan teemaan liittyen olemme osallisena jo kolmessa ympäristöministeriön kanssa solmitussa green deal -sopimuksessa. Reilu vuosi sitten allekirjoitimme työkoneiden green dealin, joulukuussa rakentamisen muovien green dealin. Syyskuussa 2020 YM, Senaatti-kiinteistöt sekä Espoon, Helsingin, Turun ja Vantaan kaupungit julkistivat allekirjoittamansa vapaaehtoisen green deal -sopimuksen työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Tässä sopimuksessa Teknisen Kaupan Liitto on ollut asiantuntijana käymässä markkinavuoropuhelua mm. kaupunkien teknisen johdon kanssa siitä, mikä on mahdollista nyt ja mikä taas lähiaikoina.

Toinen teknistä kauppaa erityisesti koskettava ulottuvuus liittyy sosiaaliseen vastuullisuuteen. Teemme yhteistyötä muun muassa valvovien viranomaisten ja eri ministeriöiden kanssa harmaan talouden kitkemiseksi sekä työturvallisuuden ja tuoteturvallisuuden parantamiseksi.

Kuten nämä esimerkit osoittavat, Teknisen Kaupan Liitto tekee yhdessä jäsenyritystensä kanssa monenlaisia tärkeitä toimia vastuullisuuden ja kestävän kehityksen eteen. Näemme, että yrityksillä on yhteiskunnassa tärkeä rooli hyvinvoinnin kehittämisessä ja paremman tulevaisuuden rakentamisessa. Siksi olemme valinneet alkavan vuoden viestinnän kantavaksi teemaksi vastuullisuuden. Kerromme vuoden aikana yksityiskohtaisemmin, mitä vastuullisuus toimialallamme tarkoittaa ja kerromme tositarinoita vastuullisuusteoistamme.

  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus