Toimiala

Toimiala

Tekninen kauppa on teollisuuden ja rakentamisen tarvitsemien tuotteiden, kuten raaka-aineiden, osien, komponenttien, tarvikkeiden, koneiden ja järjestelmien maahantuontia ja myyntiä, sekä niihin liittyvien ratkaisujen ja palveluiden toimittamista. Teknisen kaupan yritykset tuovat maahan myös kuluttajatuotteita, kuten moottoripyöriä, maastoajoneuvoja, puutarhan ja metsänhoidon pienkoneita sekä akkuja ja paristoja.

Teknisen kaupan merkitys teollisuuden ja rakentamisen kilpailukyvyn kehittämisessä on keskeinen. Tekninen kauppa ylläpitää teollisuudelle välttämättömien tuotteiden saatavuutta ja varmistaa niiden laatua.

Teknisen kaupan yritykset tuovat maahan tuotteiden lisäksi myös kansainvälistä osaamista, päämiestensä tukemana. Osaamisellaan yritykset kykenevät parantamaan asiakkaidensa tehokkuutta ja tuotteita, joka edesauttaa teollisuuden kilpailukyvyn kehittymistä. Ratkaisujen ja palveluiden merkitys teknisen kaupan yritysten toiminnasta on jatkuvassa kasvussa. Tekninen kauppa myös vie suomalaisen teollisuuden tuotteita ulkomaille.

Asiakkaita ovat kaikki teollisuuden toimialat, rakentaminen ja julkinen sektori, sekä vähittäiskauppa, niin Suomessa kuin lähialueilla. Keskeisiä teollisuusasiakkaita ovat teknologiateollisuus, etenkin konepajat ja telakat, metsäteollisuus, kuten paperi- ja selluteollisuus, sekä rakennus-, kemian- ja kaivosteollisuus.

Toimiala lukuina

11,4 mrd € liikevaihto vuonna 2021
20 000 henkilöä töissä alalla
14 % myynnin kehitys 2021
Kategoriat
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus