Jäsenyys

Jäsenyys

Teknisen Kaupan Liitto edistää teknisen kaupan tuotteiden ja niihin liittyvien palvelujen kauppaa harjoittavien jäsenyrityksensä menestymistä. Tuotamme strategista tietoa yritysten päätöksenteon pohjaksi, valvomme jäsentemme etuja, seuraamme toimintaympäristön muutoksia ja edistämme yritysten ja niiden henkilöstön osaamisen kehittymistä. Liiton jäsenyys tarjoaa teknisessä kaupassa toimiville yrityksille loistavan mahdollisuuden verkostoitua, jakaa kokemuksia ja oppia toisiltaan.

Kattavat jäsenpalvelut

Liitto tarjoaa jäsenilleen laajan valikoiman palveluja:


Jaostotoiminta

Liiton jäsenet kuuluvat yhteen tai useampaan teknisen kaupan toimialaa edustavaan jaostoon. Jaostot ja niiden sisällä toimivat ryhmät ovat foorumeja markkinoiden ja alalle ajankohtaisten asioiden seurantaan ja eteenpäin viemiseen. Jaostotoiminta on hyvä mahdollisuus mielipiteiden vaihtoon, vaikuttamiseen ja tutustumiseen muihin alan merkittäviin toimijoihin. Jaostot ja ryhmät kokoontuvat tyypillisesti 3-4 kertaa vuodessa.

Jäseneksi Tekniseen Kauppaan?

Liiton jäsenyys edellyttää tiettyjen kriteerien täyttymistä. Jäsenyyttä hakeva yritys

  • on vastuullinen toimija – yritys on vakavarainen ja hyvämaineiseksi tunnettu
  • toimii teknisen kaupan alalla – yritys toimii teknisen kaupan tai siihen liittyvien palveluiden alalla
  • noudattaa alansa hyvää kauppatapaa – yritys noudattaa toiminnassaan hyviä toimintatapoja suhteessa asiakkaisiin, kilpailijoihin, päämiehiin ja viranomaisiin, sekä noudattaa viranomaismääräyksiä ja yhdistyksen suosituksia
  • vastaa sitoumuksistaan – yritys ja sen emoyhtiö ovat todistettavasti hoitaneet kaikki työnantajavelvoitteensa ja luottorekisteritiedot ovat puhtaat
  • sitoutuu yhdistyksen toimintaan – yritys sitoutuu osallistumaan aktiivisesti yhdistyksen toimintaan ja edistämään sen tarkoitusperien toteuttamista

Voit ladata yhdistyksen säännöt pdf-muodossa tästä!

Jäsenmaksut

Jäsenmaksumme koostuu perusjäsenmaksusta ja jaostomaksusta.

Perusjäsenmaksu on liikevaihtoperusteinen ja se määräytyy yrityksen yhdistyksen toiminnan piiriin kuuluvan myynnin perusteella. Perusjäsenmaksun suuruus vahvistetaan vuosittain yhdistyksen syysvuosikokouksessa. Vuoden 2022 maksut löytyvät tästä

Jaostomaksut ovat jaostokohtaisia, ja ne perustuvat kunkin jaoston itsenäisesti päättämiin maksuihin ja maksuperusteisiin.

Ensimmäisen vuoden jäsenmaksut suhteutetaan liittymisajankohdan mukaan.

Jäseneksi liittyminen

Jäsenyys alan johtavassa järjestössä on kannattava investointi. Ota yhteyttä – kerromme mielelläni lisää jäsenyydestä ja liittymisestä!

Jäsenyyksistä liitossa vastaa yhteyspäällikkö Jan Sucksdorff.

Kategoriat
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus