Edunvalvonta

Huolehdimme siitä, että jäsenemme ovat ajan tasalla heidän liiketoimintaansa vaikuttavista laeista, säännöistä ja määräyksistä ja että jäseniemme etu otetaan huomioon jo niiden valmistelutyössä. Hyvät suhteet muihin toimialajärjestöihin koti- ja ulkomailla, viranomaisyhteistyö ja aktiivinen osallistuminen lainsäädännön valmisteluun ja kehittämiseen ovat tärkeä osa toimintaamme. Liitto edustaa kattavasti koko teknisen kaupan toimialaa ja toimii aktiivisesti sen parhaaksi.

Yhdistyksen jäsenyydet ulkopuolisissa elimissä ja järjestöissä

Ministeriöt ja viranomaiset:

MMM: Ruokapolitiikan neuvottelukunta, elintarvikelainsäädännön ja -valvonnan jaoston asiantuntijaryhmät
STM: Työturvallisuusasiain neuvottelukunta
TEM: Turvallisuustekniikan neuvottelukunta, Automaatio- ja kyberturvallisuusjaosto sekä Painelaitejaosto. Vaatimustenmukaisuusasiain neuvottelukunta, valvontatoimen jaosto sekä työjaosto.
Traficomin ja Tukesin neuvottelukunnat ja työryhmät

Järjestöt:

CEIR The European Association for the Taps and Valves Industry | CELIMO Comité Européen de Liaison des Importateurs de Machines Outils │ ERA European Rental Association │ Eurometal │ FECC European Association of Chemical Distributors (FECC) │ Helsingin seudun kauppakamari │ Kaupan liitto ry │ Muoviyhdistys ry │ STEK Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus ry │ Suomalais-Venäläinen Kauppakamari │ Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry │ Ympäristöjohtamisen yhdistys ry

Muut:

ATF Auto- ja Tiefoorumi │ EK:n logistiikkaryhmä │ Huoltovarmuuskeskuksen kemian pooli │ Rengasfoorumi

Kategoriat
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus