Kemian ja raaka-ainekaupan jaosto

Kemian ja raaka-ainekaupan jaoston jäseniä ovat teollisuuskemikaalien ja muovien raaka-aineiden sekä elintarvikkeiden lisäaineiden maahantuojat ja jakelijat. Jaostoon kuuluvat alan keskeiset yritykset. Ne toimivat sekä Suomessa että maan rajojen ulkopuolella ja ovat sekä kotimaisia että kansainvälisiä yrityksiä.

Jaoston tehtävä on parantaa jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä vaikuttamalla kansallisella ja kansainvälisellä tasolla kemikaaleja koskevan lainsäädännön kehittämiseen, sekä tuottamalla jäsenkunnalle tietoa lainsäädännöstä, sekä muista toimintaympäristöön liittyvistä kysymyksistä. Jaosto kuuluu alan kansainväliseen kattojärjestöön FECC:hen (Fédération Européenne du Commerce Chimique).

REACH-asetuksesta sekä muusta kemikaaleihin liittyvästä lainsäädännöstä tiedotetaan säännöllisesti jaoston jäsenyrityksille niin kokouksissa, koulutustilaisuuksissa kuin kuusi kertaa vuodessa ilmestyvässä jäsenkirjeessäkin. Jaostolla on myös pienryhmätoimintaa, jonka tarkoitus on tukea jäsenyrityksiä, esimerkiksi REACH- ja CLP-asetuksen velvoitteiden täyttämisessä.

Jaosto on kemikaalikaupan vastuuohjelma Responsible Caren kansallinen koordinaattori. Jaoston jäsenyys edellyttää sitoutumista RC-ohjelmaan. Ohjelma tulee todentaa kolmannen osapuolen toimesta. Kansainvälisille yrityksille emoyhtiön sitoutuminen ohjelmaan edellyttää kansallista todentamista. Riittää myös, että yritys on sitoutunut kemianteollisuuden RC-ohjelmaan.

RC-toimintaperiaatteiden mukaista vastuullisuustyötä tehdään Kemian ja raaka-ainekaupan jaostoon kuuluvissa yrityksissä monella tasolla. Jaoston elintarviketoimijoiden vastuullisuustyötä ohjaavat mm. HACCP-järjestelmään (Hazard Analysis and Critical Control Points) pohjautuvat omavalvontakäytännöt.

Tällä hetkellä seuraavissa jaoston jäsenyrityksissä tai niiden emoyhtiöissä on kolmannen osapuolen todentama RC-ohjelma: Algol Chemicals Oy, Bang & Bonsomer Group Oy, Flinkenberg Oy Ab, IMCD Finland Oy, Suomen Unipol Oy, Telko Oy, Suomen 3M Oy ja  Brenntag Nordic Oy.

Lisätietoa RC-ohjelmasta löytyy täältä.

Jaoston puheenjohtaja on toimitusjohtaja Marcus Lundström Celego Oy:stä ja varapuheenjohtaja Officer Manager Marjo Karlson IMCD Finland Oy:stä. Jaoston asioista vastaavat johtava asiantuntija Lauri Leskinen sekä kemikaaliasiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb. Kemikaalilainsäädäntöön liittyvistä asioista vastaa kemikaaliasiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb.

Jaoston sisällä toimii kaksi ryhmää:

Elintarvikeryhmä on perustettu vuonna 2016. Ryhmään kuuluvat yritykset toimittavat elintarviketeollisuudelle raaka-aineita, muun muassa lisäaineita, aromiaineita, valmistuksen apuaineita ja entsyymeitä. Ryhmän toiminnassa keskeistä on toimialan kehityksen seuranta, hyvien viranomaisyhteyksien rakentaminen ja järkevän lainsäädännön edistäminen. Elintarvikeryhmän puheenjohtaja on Key Account Manager Sirpa Mäenpää Univar Oy:stä.

Kemikaaliturvallisuusryhmä on perustettu vuonna 2008. Ryhmään kuuluvat yritykset toimittavat raaka-aineita koko Suomen teollisuudelle. Ryhmän toiminnassa keskeistä on kemikaali-, ympäristö- ja kemikaaliturvallisuuslainsäädännön seuranta, edunvalvonta ja kokemuksenvaihto. Ryhmä käsittelee kemikaalijakelijoiden Responsible Care -ohjelman asiat. Kemikaaliturvallisuusryhmän puheenjohtaja on Group SHEQ Manager Zoya Mäkeläinen Bang & Bonsomer Group Oy:stä

.

Kemian ja raaka-ainekaupan jaoston asiakastiedotteet:

Tiedote – huhtikuu 2013

Tiedote – huhtikuu 2012

Tiedote – helmikuu 2011

Tiedote – maaliskuu 2010

Tiedote – syyskuu 2010

Tiedote – kesäkuu 2009

Tiedote – toukokuu 2008

Tiedote – marraskuu 2008

Jaoston Esite

Reach ja CLP esite

FECC:n eettiset säännöt

 

Save

Kategoriat
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus