Hallitusohjelmatavoitteet

Suomen tavoitteena on hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen ja kehittäminen. Se edellyttää työllisyysasteen tuntuvaa nousua. Nouseva työllisyys vaatii talouden kasvua. Kasvun aikaansaavat yritykset. Yritysten kasvu edellyttää investointeja.

Suomi elää tällä hetkellä vahvaa noususuhdannetta. Hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen ja kehittäminen vaativat kuitenkin työllisyysasteen tuntuvaa nousua, joka puolestaan edellyttää yritysten aikaansaamaa talouden kasvua. Talouden kasvu vaatii yritysten investointien lisääntymistä.

Investoinnit ovat elpyneet parin viimeisen vuoden aikana. Teollisuuden tuotantokapasiteetti on kuitenkin silti matalampi kuin ennen finanssikriisiä. Poliittiselta päätöksenteolta pitää saada tukea tuotantokoneiston uudistamiselle, jotta tuotantokoneisto saataisiin niin määrällisesti kuin teknologisestikin uudelle tasolle.

Investointien houkuttelemiseksi Suomen pitäisi pärjätä kansainvälisessä sijaintipaikkakilpailussa

Investointien verojen jälkeinen tuotto ratkaisee lopulta sen, investoiko yritys ja jos investoi, niin mihin maahan. Erityistä huomiota tulisi edelleen kiinnittää Suomen verotuksen kilpailukykyyn. Vaikka Suomen yhteisöveroaste on alle kansainvälisen keskitason, se ei kuitenkaan välttämättä ratkaise kilpailua Suomen eduksi.

Viron veromalli on ollut tärkeä vetovoimatekijä yrityksissä, jotka ovat siirtäneet koko toimintansa Viroon. Muita tärkeitä investointipaikkakriteereitä olivat työmarkkinoiden joustavuus, asiakkaiden läheisyys ja suorittavan henkilöstön palkkataso. (ETLA raportti 16.2.2017 Miksi yritysten investoinnit ovat vähentyneet?)

Tavoitteemme tulevalle hallituskaudelle:

  • Selkiytetään sääntelyä
  • Tuetaan tuotantokapasiteetin uudistumista
  • Tehdään investointeihin kannustavaa verotusta
  • Kehitetään joustavammat työmarkkinat
  • Nostetaan liikenteen palvelutasoa

Hallitusohjelmatavoitteet 2019

Kategoriat
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus